bipdrawsko herb

A- A A+

Od dnia 1 stycznia 2019r. gmina Drawsko Pomorskie rozpoczęła realizację wieloletniego programu ustanowionego na lata 2019 – 2023 pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”.
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Realizatorem Programu na terenie gminy Drawsko Pomorskie jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. O objęcie Programem mogą ubiegać się zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim osoby, których dochód nie przekracza 150% przyjętego w Ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1051,50zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792 zł netto miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie (dochód czteroosobowej rodziny objętej Programem rządowym nie może przekroczyć 3168 zł netto miesięcznie).
Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie „Posiłek w szkole i w domu” poprzez wydawanie decyzji administracyjnych przyznających posiłek bądź świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się po wnioski o pomoc do pracowników socjalnych – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9.

Opracowała: Kamila Kowalik

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że w 2018 i 2019 roku drugim podmiotem, który będzie zajmował się dystrybucją żywności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, na terenie gminy Drawsko Pomorskie będzie Caritas przy Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim.

Czytaj więcej...

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, dystrybucja żywności realizowana przez Caritas przy Parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim – pomoc żywnościowa wydawana będzie przy ul. Warmińskiej 2 (Szkolne Schronisko Młodzieżowe) w dniu 13.02.2019r. w godzinach od 16,00 do 18,00 oraz w dniu 14.02.2019r. w godzinach od 10,00 do 13,00 i każdą sobotę w godzinach od  10,00 do 13,00.

Warunkiem skorzystania z pomocy rzeczowej jest posiadanie skierowania wydanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. Z Programu mogą korzystać osoby, których dochód nie przekracza kwoty 1402,00 zł i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1056,00 zł.

Opracowała: Kamila Kowalik

 biala

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet
- tym samym rozpoczynamy obchody 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Dzień 25 listopada został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet na pierwszym Feministycznym Spotkaniu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które odbyło się w Bogocie, w Kolumbii 18-21 lipca 1981r. Ten dzień został wybrany dla upamiętnienia zamordowania sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) 25 listopada 1960 roku w czasach dyktatury w Republice Dominikany. W 1999 Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Dzień ten nazywany jest Dniem Białej Wstążki rozpoczynającym również międzynarodową kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, która ma na celu walkę z przemocą stosowaną wobec kobiet poprzez m.in. rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie.

Czytaj więcej...