bipdrawsko herb

A- A A+

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim poszukuje wykonawcy następujących usług świadczonych w 2019r.:
1. Wykonywanie zadań psychologa;
2. Pełnienie obowiązków służby BHP;
3. Świadczenie usług transportowych.

Szczegóły w załącznikach.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że w 2018 i 2019 roku drugim podmiotem, który będzie zajmował się dystrybucją żywności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, na terenie gminy Drawsko Pomorskie będzie Caritas przy Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się po skierowania do pracowników socjalnych – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 11.00, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. Pomoc jest przeznaczona dla osób samotnych, których dochód nie przekracza kwoty 1402,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie dochód nie przekracza kwoty 1056,00 zł. Osoby, które nie korzystały dotychczas z pomocy społecznej, zgłaszając się do pracowników socjalnych, powinny posiadać zaświadczenia, decyzje o dochodach netto swoich i członków rodzin oraz powinny zadeklarować, w ramach którego podmiotu chcą korzystać z żywności.
O terminach i miejscach wydawania żywności mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie zostaną wkrótce poinformowani.

Agnieszka Redmann

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek do dnia 31 sierpnia 2018 r., wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dnia 30 LISTOPADA 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r., wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dnia 31 GRUDNIA 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dnia 28 LUTEGO 2019r.

Terminy rozpatrywania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych są określone zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)

 biala

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet
- tym samym rozpoczynamy obchody 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Dzień 25 listopada został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet na pierwszym Feministycznym Spotkaniu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które odbyło się w Bogocie, w Kolumbii 18-21 lipca 1981r. Ten dzień został wybrany dla upamiętnienia zamordowania sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) 25 listopada 1960 roku w czasach dyktatury w Republice Dominikany. W 1999 Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Dzień ten nazywany jest Dniem Białej Wstążki rozpoczynającym również międzynarodową kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, która ma na celu walkę z przemocą stosowaną wobec kobiet poprzez m.in. rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie.

Czytaj więcej...

protest

Do trwającej w całej Polsce akcji Protestacyjnej Pracowników Pomocy Społecznej dołączył także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. Protest, oprócz kwestii wynagrodzeń i zrównania ich z płacami w urzędach gmin, dotyczy także systemowych rozwiązań prawnych w zawodzie pracownika socjalnego, przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, zagwarantowania bezpieczeństwa osobistego oraz poszanowania trudu wykonywanej pracy na rzecz społeczeństwa, w szczególności grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne.

Czytaj więcej...