bipdrawsko herb

A- A A+

Komendant Powiatowy Policji w Drawsku pomorskim oraz kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim mają zaszczyt zaprosić na Debatę „Bezpieczny Senior”, która odbędzie się 12 października 2017r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w Drawsku pomorskim w Sali konferencyjnej przy ul. Kolejowej 1 w Drawsku pomorskim.
Program spotkania:
1. „Bezpieczny Senior” – z perspektywy Komendy Powiatowej policji w Drawsku pomorskim.
2. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce 2014 – 2020 – prezentacja MGOPS Drawsko Pomorskie.
3. „Koperta Życia” – co to? Dla kogo? Po co? – prezentacja projektu przez Kierownika MGOPS Drawsko pomorskie.
4. „Książka dla Seniora” – przedstawienie oferty Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Drawsku pomorskim.
5. Bank pomysłów – co możemy zrobić razem na rzecz Seniorów w Gminie drawsko Pomorskie.

Państwa obecność jest dla nas ważna!

Kampania „Wielka Moc” ma na celu zwrócenie uwagi na budowanie bezpiecznej więzi rodzic-dziecko. Więź z rodzicem to relacja dwustronna, która ma wpływ na zachowanie dziecka w ciągu całego życia. Wczesne bezpieczne doświadczenia więzi mają wpływ na późniejszy społeczny i emocjonalny rozwój dziecka poprzez oddziaływanie na: rozwój mózgu; sposób reagowania na doświadczane emocje; oczekiwania i sposób reagowania w bliskich relacjach.

Zobacz więcej: http://wielkamoc.eu/

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim Informuje:

Caritas Parafii p.w. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim uruchamia od 19 września 2017r. wydawanie pomocy żywnościowej dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 1268 zł
- dla osoby w rodzinie – 1028 zł
Żywność będzie wydawana we wtorki i czwartki w salce parafialnej w Drawsku Pomorskim przy ul. Kilińskiego w godzinach 10.00 – 13.00.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej w CARITAS, z Podprogramu 2017, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w celu uzyskania skierowania, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00 w siedzibie Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Starogrodzkiej 9 w Drawsku Pomorskim.

Czytaj więcej...