Na podstawie §1 pkt 2 Zarządzenia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim Nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku, dnia 30 kwietnia 2021 r. (tj. piątek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim będzie nieczynny.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wprowadza usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:
• poczta elektroniczna – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - adres głównej skrzynki poczty elektronicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w MGOPS, itp.
• faks: 94 36 344 21
W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:
• pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
• pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,
• tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza - rejestr tłumaczy języka migowego działających na terenie woj.zachodniopomorskiego (inf. ZUW w Szczecinie) – prosimy o powiadomienie Kierowniks MGOPOS w Drawsku Pomorskim (pisemnie, mailem lub faksem) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
UWAGA!
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim nie musi być wcześniej uzgadniana.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że od 09.02.2021r. rozpocznie kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Drawsko Pomorskie do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa.

Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

Załączniki:
Pobierz plik (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf[ ]114 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.pdf)OŚWIADCZENIE.pdf[ ]34 kB

Szanowni Państwo, gmina Drawsko Pomorskie jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Strefa Centralna”, obejmującego wszystkie gminy powiatów: drawskiego, świdwińskiego i łobeskiego. W ramach Partnerstwa opracowywana jest obecnie wspólna strategia rozwoju, która pozwoli w przyszłości starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań poprawiających sytuację mieszkańców i przedsiębiorców w regionie.

W chwili obecnej prowadzone są badania ankietowe, dotyczące opinii mieszkańców o miejscu, w którym żyją i ich potrzebach. Zależy nam na jak największej liczbie respondentów, dlatego prosimy Państwa o wypełnienie ankiety:
Link: https://tiny.pl/r1wrn

Ankieta jest anonimowa.
Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.
Ankieta będzie aktywna w dniach: 22.01.2021 – 10.02.2021.

Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.