bipdrawsko herb

A- A A+

PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
I OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM ORAZ ŚWIADKOM PRZESTĘPSTW I OSOBOM IM
NAJBLIŻSZYM

Caritas


FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

W ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości osoby pokrzywdzone przestępstwem mają możliwość skorzystania z różnych form pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej. Pracownicy Punktu po analizie przedstawionej sprawy kwalifikują osoby do uzyskania odpowiedniej nieodpłatnej pomocy:
• Pomoc prawna
• Pomoc psychologiczna
• Pomoc finansowa: bony żywnościowe, pomoc w zakupie ubrań, sprzętu AGD, pomoc w opłatach za media, dopłaty do przedszkola i szkoły oraz wyjazdów wypoczynkowych dzieci i dorosłych.

Punkt działa w Domu Parafialnym, Drawsko Pom., ul. J Kilińskiego 6
Telefon 728 402 971

poniedziałki 14 00 do 17 00
czwartki 13 00 do 16 00

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim
zaprasza do złożenia ofert na usługi specjalistyczne – rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne
(w ramach rozeznania rynku do udziału w projekcie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019
dla osób z terenu gminy Drawsko Pomorskie.

W ramach oferty wymaga się:
1. podania kwalifikacji osoby prowadzącej rehabilitację,
2. podanie planu rehabilitacji,
3. podanie kalkulacji cenowej (stawkę godzinową).

Czytaj więcej...

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 % kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom zwiększenie godzin usług opiekuńczych.

Czytaj więcej...

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej rekrutuje chętnych do udziału w programie „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”.
Program skierowany jest do osób o niskim dochodzie (792 zł przy gospodarstwie wieloosobowym; 1051 zł przy gospodarstwie jednoosobowym) i osób zależnych (osoby starsze, niepełnosprawne, niesamodzielne, wymagające pomocy).

Czytaj więcej...

Od stycznia 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim realizuje program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Załączniki:
Pobierz plik (Program Opieka 75+ na rok 2019.pdf)Program Opieka 75+ na rok 2019.pdf[ ]398 kB
Czytaj więcej...