bipdrawsko herb

A- A A+

01 grudnia 2017r. odbędzie się na terenie powiatu drawskiego kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” organizowana z inicjatywy Starosty Drawskiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Drawskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Do tegorocznej kampanii aktywnie włączają się także członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Drawsku Pomorskim oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, którzy w tym dniu rozdawać będą mieszkańcom gminy symboliczne białe wstążki oraz informatory na temat przemocy w rodzinie z wykazem instytucji, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć pomoc.

Czytaj więcej...

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB BEZDOMNYCH, STARSZYCH, SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, ważny jest stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

Czytaj więcej...

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim Informuje:

Caritas Parafii p.w. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim uruchamia od 19 września 2017r. wydawanie pomocy żywnościowej dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 1268 zł
- dla osoby w rodzinie – 1028 zł
Żywność będzie wydawana we wtorki i czwartki w salce parafialnej w Drawsku Pomorskim przy ul. Kilińskiego w godzinach 10.00 – 13.00.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00.

Kampania „Wielka Moc” ma na celu zwrócenie uwagi na budowanie bezpiecznej więzi rodzic-dziecko. Więź z rodzicem to relacja dwustronna, która ma wpływ na zachowanie dziecka w ciągu całego życia. Wczesne bezpieczne doświadczenia więzi mają wpływ na późniejszy społeczny i emocjonalny rozwój dziecka poprzez oddziaływanie na: rozwój mózgu; sposób reagowania na doświadczane emocje; oczekiwania i sposób reagowania w bliskich relacjach.

Zobacz więcej: http://wielkamoc.eu/