bipdrawsko herb

A- A A+

MGOPS w Drawsku Pomorskim informuje, że od 2 stycznia 2018 roku przestaje funkcjonować kasa zlokalizowana w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jednocześnie informujemy, że o formie i miejscu wypłat otrzymają Państwo informację na początku stycznia 2018r. Osoby posiadające rachunki bankowe prosimy o kontakt z pracownikami tutejszego Ośrodka w celu uaktualnienia danych.

01 grudnia 2017r. odbędzie się na terenie powiatu drawskiego kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” organizowana z inicjatywy Starosty Drawskiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Drawskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Do tegorocznej kampanii aktywnie włączają się także członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Drawsku Pomorskim oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, którzy w tym dniu rozdawać będą mieszkańcom gminy symboliczne białe wstążki oraz informatory na temat przemocy w rodzinie z wykazem instytucji, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć pomoc.

Czytaj więcej...

Kampania „Wielka Moc” ma na celu zwrócenie uwagi na budowanie bezpiecznej więzi rodzic-dziecko. Więź z rodzicem to relacja dwustronna, która ma wpływ na zachowanie dziecka w ciągu całego życia. Wczesne bezpieczne doświadczenia więzi mają wpływ na późniejszy społeczny i emocjonalny rozwój dziecka poprzez oddziaływanie na: rozwój mózgu; sposób reagowania na doświadczane emocje; oczekiwania i sposób reagowania w bliskich relacjach.

Zobacz więcej: http://wielkamoc.eu/

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB BEZDOMNYCH, STARSZYCH, SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, ważny jest stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

Czytaj więcej...

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej w CARITAS, z Podprogramu 2017, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w celu uzyskania skierowania, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00 w siedzibie Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Starogrodzkiej 9 w Drawsku Pomorskim.

Czytaj więcej...