bipdrawsko herb

A- A A+

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Zasady udzielania pomocy.pdf)Zasady udzielania pomocy.pdf[ ]2261 kB

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje o nowej ofercie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim nieodpłatnego dostarczania do miejsca zamieszkania tradycyjnych książek, audiooków, czasopism i gazet, skierowanej do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, samotnych. Koordynatorem projektu jest pani Daria Kowalczyk (tel. 603 698 024), która udziela wszelkich informacji.
Zachęcam do korzystania z oferty „odwiedzania” biblioteki bez wychodzenia z domu.

Agnieszka Redmann

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że pracownicy socjalni przyjmują wnioski o pomoc w formie obiadów szkolnych dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski u pracowników socjalnych w godzinach od 7.00 do 11.00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ulicy Starogrodzkiej 9, tel. 943634421. O gorący posiłek mogą ubiegać się rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 771,00 zł netto. Przypominam jednocześnie, że do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500+”.

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w ramach projektu ”Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim” oferuje wsparcie dla osób niesamodzielnych z terenu woj. zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat.JPG)Bezpłatne usługi opiekuńcze[ ]100 kB
Czytaj więcej...