bipdrawsko herb

A- A A+

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej w CARITAS, z Podprogramu 2017, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w celu uzyskania skierowania, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00 w siedzibie Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Starogrodzkiej 9 w Drawsku Pomorskim.

Czytaj więcej...

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Zasady udzielania pomocy.pdf)Zasady udzielania pomocy.pdf[ ]2261 kB

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że pracownicy socjalni przyjmują wnioski o pomoc w formie obiadów szkolnych dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski u pracowników socjalnych w godzinach od 7.00 do 11.00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ulicy Starogrodzkiej 9, tel. 943634421. O gorący posiłek mogą ubiegać się rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 771,00 zł netto. Przypominam jednocześnie, że do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500+”.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje o nowej ofercie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim nieodpłatnego dostarczania do miejsca zamieszkania tradycyjnych książek, audiooków, czasopism i gazet, skierowanej do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, samotnych. Koordynatorem projektu jest pani Daria Kowalczyk (tel. 603 698 024), która udziela wszelkich informacji.
Zachęcam do korzystania z oferty „odwiedzania” biblioteki bez wychodzenia z domu.

Agnieszka Redmann

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że wnioski na nowe okresy zasiłkowe i świadczeniowe 2017/2018 należy składać od dnia 1 sierpnia 2017r.:

- świadczenie wychowawcze (500 +) - (na okres od dnia 1.10.2017 do dnia 30.09.2018),

- fundusz alimentacyjny - (na okres od dnia 1.10.2017 do dnia 30.09.2018),

- zasiłek rodzinny - (na okres od dnia 1.11.2017 do dnia 31.10.2018).