bipdrawsko herb

A- A A+

Sekcja dodatków mieszkaniowych i energetycznych od dnia 20.12.2019 r. (od piątku) będzie mieściła się w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9 w pokoju nr 17

RODZINA POTRZEBUJE RODZICÓW, KTÓRZY POTRAFIĄ ZADBAĆ O SIEBIE


JESPER JUUL

 

Jeśli chcesz się nauczyć jak w mądry sposób motywować dzieci do osiągania celów, jak wspierać swoje wrażliwe dziecko, poznać zabawy sprzyjające sprzątaniu, jak mówić, żeby dzieci cię słuchały, dowiedzieć się jak być wspierającym mężem i ojcem, skąd brać siły, gdy kończy się „bateria”, co zaproponować zamiast komputera czy smartfona, jak budować relację z dziećmi opartą na szacunku i otwartości oraz jak stworzyć szczęśliwą rodzinę


zgłoś się


z całą rodziną do projektu „Lepiej razem” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol” we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, który rozpoczyna się już w listopadzie 2019r. i będzie trwał do października 2020r.

Czytaj więcej...

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w ramach rozeznania potrzeb w zakresie korzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w programie ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, osobiście lub telefonicznie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9, pokój 3, 4, 11, 14 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00) lub pod numerem telefonu 94 36 344 21.


Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Więcej informacji na temat programu na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020