bipdrawsko herb

A- A A+

Gorąco apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego, jaki miał miejsce 2 grudnia 2017 r. w Drawsku Pomorskim. W wyniku tego zdarzenia każda z rodzin potrzebuje wymiany podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego jak i rzeczy codziennego użytku oraz materiałów budowlanych.
Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim zwracają się do wszystkich, którzy chcą i mają możliwość udzielenia takiej pomocy osobom poszkodowanym.
Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9 - Mają Taczykowską, tel. 094 - 363 - 44 - 21. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

01 grudnia 2017r. odbędzie się na terenie powiatu drawskiego kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” organizowana z inicjatywy Starosty Drawskiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Drawskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Do tegorocznej kampanii aktywnie włączają się także członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Drawsku Pomorskim oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, którzy w tym dniu rozdawać będą mieszkańcom gminy symboliczne białe wstążki oraz informatory na temat przemocy w rodzinie z wykazem instytucji, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć pomoc.

Czytaj więcej...

Kampania „Wielka Moc” ma na celu zwrócenie uwagi na budowanie bezpiecznej więzi rodzic-dziecko. Więź z rodzicem to relacja dwustronna, która ma wpływ na zachowanie dziecka w ciągu całego życia. Wczesne bezpieczne doświadczenia więzi mają wpływ na późniejszy społeczny i emocjonalny rozwój dziecka poprzez oddziaływanie na: rozwój mózgu; sposób reagowania na doświadczane emocje; oczekiwania i sposób reagowania w bliskich relacjach.

Zobacz więcej: http://wielkamoc.eu/

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB BEZDOMNYCH, STARSZYCH, SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, ważny jest stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

Czytaj więcej...

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim Informuje:

Caritas Parafii p.w. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim uruchamia od 19 września 2017r. wydawanie pomocy żywnościowej dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 1268 zł
- dla osoby w rodzinie – 1028 zł
Żywność będzie wydawana we wtorki i czwartki w salce parafialnej w Drawsku Pomorskim przy ul. Kilińskiego w godzinach 10.00 – 13.00.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00.