bipdrawsko herb

A- A A+

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że Caritas Parafii Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program dedykowany jest mieszkańcom Gminy Drawsko Pomorski, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1402, 00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z powyższym od 3 grudnia 2019 r. w godzinach od 7.00 do 11.00 pracownicy socjalni będą wydawać osobom zainteresowanym skierowania do pomocy żywnościowej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ulicy Starogrodzkiej 9.

O miejscu, terminie i godzinach wydawania żywności mieszkańcy zostaną powiadomieni w odrębnej informacji.

                                                                

Kierownik MGOPS w Drawsku Pomorskim

                 Agnieszka Redmann

RODZINA POTRZEBUJE RODZICÓW, KTÓRZY POTRAFIĄ ZADBAĆ O SIEBIE


JESPER JUUL

 

Jeśli chcesz się nauczyć jak w mądry sposób motywować dzieci do osiągania celów, jak wspierać swoje wrażliwe dziecko, poznać zabawy sprzyjające sprzątaniu, jak mówić, żeby dzieci cię słuchały, dowiedzieć się jak być wspierającym mężem i ojcem, skąd brać siły, gdy kończy się „bateria”, co zaproponować zamiast komputera czy smartfona, jak budować relację z dziećmi opartą na szacunku i otwartości oraz jak stworzyć szczęśliwą rodzinę


zgłoś się


z całą rodziną do projektu „Lepiej razem” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol” we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, który rozpoczyna się już w listopadzie 2019r. i będzie trwał do października 2020r.

Czytaj więcej...