bipdrawsko herb

A- A A+

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim
organizują zbiórkę dla mieszkanki Drawska Pomorskiego – matki samotnie wychowującej dwójkę dzieci, która jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Czytaj więcej...

KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia 2015 r., poz. 163, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

Omówienie regulacji prawnych obowiązujących z dniem 1 stycznia 2014 roku, wraz z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących uprawnień do wykonywania zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 229) oraz wszystkich przepisów ustawy o pomocy społecznej dotyczących zachowania praw nabytych odnoszących się do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Czytaj więcej...