bipdrawsko herb

A- A A+

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że na mocy nowej Uchwały Rady Miejskiej z dn. 20.12.2018r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko Pomorskie wszyscy chętni ubiegający się o lokal mieszkalny powinni złożyć nowy wniosek w siedzibie TBS w Drawsku Pomorskim w terminie od 01.08.2019r. do 30.09.2019r.

Wnioski złożone poza tym terminem pozostają bez rozpatrzenia.
Wnioski składane wcześniej mają obecnie status archiwalny.