MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM w ramach rozeznania potrzeb w zakresie korzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w programie ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, osobiście lub telefonicznie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9, pokój 3, 4, 11, 14 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00) lub pod numerem telefonu 94 36 344 21.


Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Więcej informacji na temat programu na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020