bipdrawsko herb

A- A A+

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że Caritas Parafii Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program dedykowany jest mieszkańcom Gminy Drawsko Pomorski, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1402, 00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z powyższym od 3 grudnia 2019 r. w godzinach od 7.00 do 11.00 pracownicy socjalni będą wydawać osobom zainteresowanym skierowania do pomocy żywnościowej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ulicy Starogrodzkiej 9.

O miejscu, terminie i godzinach wydawania żywności mieszkańcy zostaną powiadomieni w odrębnej informacji.

                                                                

Kierownik MGOPS w Drawsku Pomorskim

                 Agnieszka Redmann