Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że od 09.02.2021r. rozpocznie kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Drawsko Pomorskie do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa.

Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

a) 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

b) 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny (dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia). Oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną można pobrać z przedsionka siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9. Wypełnione oświadczenie i klauzulę należy umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się w przedsionku MGOPS. Proszę o podanie numeru telefonu do kontaktu. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tym zagrożeniami, pracownik socjalny zweryfikuje uprawnienia do otrzymania skierowania poprzez rozmowę telefoniczną z osobą, która złoży oświadczenie o dochodach wraz z klauzulą informacyjną. Skierowania będą przekazywane drogą elektroniczną do osoby odpowiedzialnej za dystrybucję żywności.

Osoby, które nie posiadają telefonu proszone są o bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym w siedzibie MGOPS w Drawsku Pomorskim.

Dystrybucja żywności realizowana będzie przez Caritas przy Parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim.

Pomoc Żywnościowa wydawana będzie przy ul. Warmińskiej 1 (Internat Szkoły Zawodowej) od 13.02.2021r. w każdy poniedziałek od 16.00 do 18.00 i w każdą sobotę od 10.00 do 13.00.

Załączniki:
Pobierz plik (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf[ ]114 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.pdf)OŚWIADCZENIE.pdf[ ]34 kB