bipdrawsko herb

A- A A+

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim Informuje:

Caritas Parafii p.w. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim uruchamia od 19 września 2017r. wydawanie pomocy żywnościowej dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 1268 zł
- dla osoby w rodzinie – 1028 zł
Żywność będzie wydawana we wtorki i czwartki w salce parafialnej w Drawsku Pomorskim przy ul. Kilińskiego w godzinach 10.00 – 13.00.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00.