bipdrawsko herb

A- A A+

     Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że od 1 lipca 2018r. rodzice zamieszkujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie mogą ubiegać się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9 o świadczenia 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 300+ (dobry start). Wnioski można składać online przez portal Emp@tia (wymagany podpis kwalifikowalny) lub za pomocą bankowości elektronicznej. Natomiast wnioski składane w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018r. Wymagane druki będą dostępne na stronie internetowej Ośrodka lub do osobistego pobrania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9.


        Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wniosek o 300+ może złożyć mama, tata lub opiekun prawny w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2018r. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 300+ nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub w przedszkolu.
       Szczegółowe informacje dotyczące każdego świadczenia można uzyskać pod numerem telefonu 943634421 lub w punkcie obsługi klienta w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9, pokój nr 16, II piętro.
     Wskazując konto, na które będziemy przekazywać przyznane świadczenia zyskują Państwo oszczędność czasu oraz anonimowość. Żadne z wyżej wymienionych świadczeń nie podlega egzekucji komorniczej.

Kierownik MGOPS
Agnieszka Redmann