bipdrawsko herb

A- A A+

protest

Do trwającej w całej Polsce akcji Protestacyjnej Pracowników Pomocy Społecznej dołączył także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. Protest, oprócz kwestii wynagrodzeń i zrównania ich z płacami w urzędach gmin, dotyczy także systemowych rozwiązań prawnych w zawodzie pracownika socjalnego, przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, zagwarantowania bezpieczeństwa osobistego oraz poszanowania trudu wykonywanej pracy na rzecz społeczeństwa, w szczególności grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne.


W ramach czarnego tygodnia – w okresie 19.11.-23.11.2018 r. pracownicy Ośrodka przychodzą do pracy ubrani na czarno i noszą przypinki z napisem „Protest pracowników pomocy społecznej”. Protest jest adresowany do społeczności lokalnych i ma na celu zapoznanie jak najszerszego kręgu odbiorców z problemami tych, którzy na co dzień udzielają wsparcia wielu potrzebującym.
Ta forma protestu nie ma wpływu na sposób załatwiania spraw oraz zapewnienie wsparcia podopiecznym.
Więcej o proteście można przeczytać na stronie: https://federacja-socjalnych.pl/