bipdrawsko herb

A- A A+

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek do dnia 31 sierpnia 2018 r., wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dnia 30 LISTOPADA 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r., wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dnia 31 GRUDNIA 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dnia 28 LUTEGO 2019r.

Terminy rozpatrywania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych są określone zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)