bipdrawsko herb

A- A A+

 biala

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet
- tym samym rozpoczynamy obchody 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Dzień 25 listopada został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet na pierwszym Feministycznym Spotkaniu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które odbyło się w Bogocie, w Kolumbii 18-21 lipca 1981r. Ten dzień został wybrany dla upamiętnienia zamordowania sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) 25 listopada 1960 roku w czasach dyktatury w Republice Dominikany. W 1999 Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Dzień ten nazywany jest Dniem Białej Wstążki rozpoczynającym również międzynarodową kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, która ma na celu walkę z przemocą stosowaną wobec kobiet poprzez m.in. rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie.

Symbolem kampanii jest biała wstążka, która noszona przez mężczyzn ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet. Wstążka symbolizuje również osobiste zobowiązanie noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć w kwestii przemocy wobec kobiet.

Do tegorocznej kampanii aktywnie włączają się także członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Drawsku Pomorskim oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, którzy w tych dniach rozdawać będą mieszkańcom gminy symboliczne białe wstążki oraz informatory na temat przemocy w rodzinie z wykazem instytucji, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć pomoc, a także od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 będą udzielać każdej osobie zgłaszającej się stosownych porad i pomocy w zakresie przemocy wobec kobiet, w tym również w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

W tym okresie zachęcamy wszystkich mężczyzn, aby nosili białą wstążkę manifestując ten sposób sprzeciw wobec przemocy.

Linki:
http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/2-pazdziernika-2018-r-miedzynarodowy-dzien-bez-przemocy-0

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/25-listopada-miedzynarodowy-dzien-eliminacji-przemocy-wobec-kobiet-wyborczapl