bipdrawsko herb

A- A A+

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że w 2018 i 2019 roku drugim podmiotem, który będzie zajmował się dystrybucją żywności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, na terenie gminy Drawsko Pomorskie będzie Caritas przy Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się po skierowania do pracowników socjalnych – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 11.00, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. Pomoc jest przeznaczona dla osób samotnych, których dochód nie przekracza kwoty 1402,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie dochód nie przekracza kwoty 1056,00 zł. Osoby, które nie korzystały dotychczas z pomocy społecznej, zgłaszając się do pracowników socjalnych, powinny posiadać zaświadczenia, decyzje o dochodach netto swoich i członków rodzin oraz powinny zadeklarować, w ramach którego podmiotu chcą korzystać z żywności.
O terminach i miejscach wydawania żywności mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie zostaną wkrótce poinformowani.

Agnieszka Redmann