Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, dystrybucja żywności realizowana przez Caritas przy Parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim – pomoc żywnościowa wydawana będzie przy ul. Warmińskiej 2 (Szkolne Schronisko Młodzieżowe) w dniu 13.02.2019r. w godzinach od 16,00 do 18,00 oraz w dniu 14.02.2019r. w godzinach od 10,00 do 13,00 i każdą sobotę w godzinach od  10,00 do 13,00.

Warunkiem skorzystania z pomocy rzeczowej jest posiadanie skierowania wydanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. Z Programu mogą korzystać osoby, których dochód nie przekracza kwoty 1402,00 zł i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1056,00 zł.

Opracowała: Kamila Kowalik