bipdrawsko herb

A- A A+

Od dnia 1 stycznia 2019r. gmina Drawsko Pomorskie rozpoczęła realizację wieloletniego programu ustanowionego na lata 2019 – 2023 pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”.


Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Realizatorem Programu na terenie gminy Drawsko Pomorskie jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. O objęcie Programem mogą ubiegać się zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim osoby, których dochód nie przekracza 150% przyjętego w Ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1051,50zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792 zł netto miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie (dochód czteroosobowej rodziny objętej Programem rządowym nie może przekroczyć 3168 zł netto miesięcznie).
Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie „Posiłek w szkole i w domu” poprzez wydawanie decyzji administracyjnych przyznających posiłek bądź świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się po wnioski o pomoc do pracowników socjalnych – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9.

Opracowała: Kamila Kowalik