bipdrawsko herb

A- A A+

Od stycznia 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim realizuje program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
2) poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
3) umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,
4) wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
W 2019 r. program jest realizowany w rozszerzonej formie, tj. skierowany jest nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można również uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9, pokój 3, 4, 11, 12, 14 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00) lub pod numerem telefonu 94 36 344 21.

Więcej:
• https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75

Załączniki:
Pobierz plik (Program Opieka 75+ na rok 2019.pdf)Program Opieka 75+ na rok 2019.pdf[ ]398 kB