bipdrawsko herb

A- A A+

Wypłaty przyznanych zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków dla opiekuna, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych mieszkańcom z obszaru zniesionej gminy Ostrowice tj.  OSTROWICE, BORNE, DOŁGIE, DONATOWO, GRZYBNO, JELENINO, OSTROWICE, PRZYTOŃ za miesiąc styczeń 2019 r. nastąpi w terminie do 31 STYCZNIA 2019 r.

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób odbierajaczch đwiadcyenia w kasie Ośrodka realizowana będzie w kasie PKO Bank Polski, 78-500 Drawsko Pomorskie, Plac Konstytucji 16

Osoby pobierające świadczenia w kasie mogą zmienić dyspozycję wypłaty świadczeń z kasy na rachunek bankowy założony w wybranym przez siebie banku. Wszystkie zmiany należy zgłaszać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.