Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że od dnia 01.05.2021r. udzielanie telefoniczne informacji i wyjaśnień w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w godzinach 7°° - 13°° od poniedziałku do piątku.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego można pobrać w przedsionku siedziby MGOPS przy ul. Starogrodzkiej 9 w Drawsku Pomorskim lub ze strony internetowej MGOPS - http://mgopsdrawsko.pl/. Wypełnione wnioski można wrzucić do skrzynki pocztowej w przedsionku siedziby MGOPS.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wprowadza usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że od 09.02.2021r. rozpocznie kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Drawsko Pomorskie do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa.

Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

Załączniki:
Pobierz plik (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf)KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf[ ]114 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.pdf)OŚWIADCZENIE.pdf[ ]34 kB

Szanowni Państwo, gmina Drawsko Pomorskie jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Strefa Centralna”, obejmującego wszystkie gminy powiatów: drawskiego, świdwińskiego i łobeskiego. W ramach Partnerstwa opracowywana jest obecnie wspólna strategia rozwoju, która pozwoli w przyszłości starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań poprawiających sytuację mieszkańców i przedsiębiorców w regionie.

W chwili obecnej prowadzone są badania ankietowe, dotyczące opinii mieszkańców o miejscu, w którym żyją i ich potrzebach. Zależy nam na jak największej liczbie respondentów, dlatego prosimy Państwa o wypełnienie ankiety:
Link: https://tiny.pl/r1wrn

Ankieta jest anonimowa.
Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.
Ankieta będzie aktywna w dniach: 22.01.2021 – 10.02.2021.

Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.