Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim
Powróć do: Realizowane programy

Korpus wsparcia seniorów

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim kontynuuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Celem programu jest kontynuacja usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program na terenie gminy jest realizowany od V.2022r. Obecnie jest kontynuowany
w niezmienionej formie.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

·      Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

·      Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Moduł II.

Wsparcia finansowego dla gmin w ramach programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotację celowe z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN - PROGRAM
Format: pdf, 462.28 kB