Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 14 czerwca 2024
Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
pochmurno
19°C

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ ORAZ KURATORA DLA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim poszukuje kandydata do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

            Pełnienie funkcji opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim i nie jest podstawą do żadnych roszczeń z tytułu zgłoszenia swojej kandydatury.

Ewentualne wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz kurateli jest przyznawane przez sąd i uregulowane jest w art. 162 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

 • 1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi oraz kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
 • 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.
 • 3. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Do podstawowych zadań opiekuna prawnego oraz kuratora należy sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli, a także składanie sprawozdań z realizacji pełnionych zadań.

Kandydatem na opiekuna prawnego może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej;
 • daje gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna,

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

 • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim;
 • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi;
 • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
 • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

            Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora;
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na opiekuna prawnego lub kuratora należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” lub "Kandydat na kuratora" w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9. Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika socjalnego MGOPS w Drawsku Pomorskim pod numerem telefonu 534 461 022.

 Załączniki:

 1. Oświadczenie kandydata.
 2. Kaluzula informacyjna RODO.

Pliki do pobrania:

oświadczenie kandydata
Format: doc, 33.5 kB
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Format: doc, 32.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.