Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-2°C
Powróć do: Ośrodek

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Deklaracja dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mgopsdrawsko.pl/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://mgopsdrawsko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 18.12.2016r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.01.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików Word, Excel, PDF nie są w całości dostępne cyfrowo i zostały opublikowane przed dniem 23 września 2019.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Skróty klawiaturowe i ułatwienie dostępności:

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast, współczynnik kontrastu elementów na stronie spełnia wymagania normy AA i jest równy co najmniej 4,5:1,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • strona posiada skiplinki do menu i zawartości podstron,
 • można poruszać się po stronie za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych,
 • hiperłącza są focusowane,
 • zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne,
 • zachowana jest hierarchia nagłówków.

Strony podmiotowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • wersję kontrastową
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia 25.01.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marian Kaczmarek, adres poczty elektronicznej  m.kaczmarek@mgopsdrawsko.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 94 363 44 21 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starogrodzka 9, 78-500   Drawsko Pomorskie.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Starogrodzkiej oznaczone literami A i B. Do wejścia prowadzi utwardzony chodnik oraz schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Przed wejściem do budynku oraz w budynku brak jest systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma recepcji

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze budynku w części ogólnej zajmowanej przez PUP. W budynku nie ma windy ani platform pionowych lub przyschodowych. Pomieszczenia MGOPS znajdujące się na 1 i 2 piętrze budynku nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Dostęp jest utrudniony dla osób poruszających się o kulach oraz przy pomocy chodzików z uwagi na wąskie klatki schodowe oraz korytarze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie jest dostępna w MGOPS. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, z lewej strony klatki schodowej, w części budynku zajmowanej przez PUP

Parking znajduje się z prawej strony budynku. Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingu jest nierówna, liczne ubytki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W MGOPS nie ma pętli indukcyjnych ani żadnych innych urządzeń wspomagających.

MGOPS zapewnia możliwość komunikacji w innej formie, wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami – np. przez e-mail, SMS albo pisząc na kartce.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!