Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
24°C

INFORMATOR

 
 

Zespół interdyscyplinarny to powołana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta grupa przedstawicieli pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a także kuratorów sądowych, prokuratorów oraz innych przedstawicieli, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do zadań zespołu należy diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie art. 9a ust. 1, 2 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1249) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizując zadania gminy.

PRZEMOC W RODZINIE
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa przemoc, jako: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodzin, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
RODZAJE PRZEMOCY:
PRZEMOC FIZYCZNA (np. popychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, bicie, kopanie, szarpanie, wykręcanie rąk itp.),
PRZEMOC PSYCHICZNA (np. wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, krytykowanie, kontrolowanie, izolowanie, wmawianie choroby psychicznej, ciągłe niepokojenie itp.),
PRZEMOC SEKSUALNA (np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych form współżycia seksualnego, gwałt, demonstrowanie zazdrości, wyśmiewanie ciała, krytyka zachowań seksualnych itp.),
PRZEMOC EKONOMICZNA (np. ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, zaciąganie kredytów wbrew woli współmałżonka itp.),
ZANIEDBANIE (naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej przejawiającej się w formach zaniedbania potrzeb żywieniowych, higienicznych, medycznych – jako stanu wynikającego z braku dbałości czy też opieki, stosowanego najczęściej wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych.).
Gdzie znajdziesz pomoc w sytuacji, gdy doznajesz przemocy w rodzinie?
1. Gminne Centrum Profilaktyki Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Drawsku Pomorskim, ul. Park Chopina 2, dyżury we wtorki od godz.15.15 do 17.15 oraz w środy od godz.16.00 do 18.00, tel. 726 201 683.
2. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 37 62.
3. Róża Kursa – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 94 363 37 62,
4. Pracownicy socjalni, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9, tel. 94 36 344 21, e-mail: opieka_drawsko@post.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
5. Pedagodzy szkolni:
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim, tel. 94 36 323 12,
• Szkoła Podstawowa w Nętnie, tel. 94 36 113 22,
• Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim, tel. 94 36 342 22,
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim, tel. 94 36 325 48.
6. Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim, ul. Obr. Westerplatte 3, Karolina Żych, tel. 94 36 30 536
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim, ul. Józefa Piłsudskiego 20, tel. 94 36 324 86/601 086 442.
8. Ogólnopolskie telefony zaufania działające w temacie przemocy:
– Niebieska Linia – telefon ogólnopolski: 801 120 002
– telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 – 111,
– telefon zaufania dla dorosłych – 116 – 117
9. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Drawsku Pomorskim, ul. Kilińskiego 6,
Poniedziałek - 14.00 - 17.00 oraz czwartek 13.00 - 16.00
tel. 516 840 097.
Dyżur całodobowy, siedem dni w tygodniu pod nr. tel. 532 460 213, adres e-mail - drawsko.pokrzywdzeni@caritas.pl

Przydatne linki:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

http://www.niebieskalinia.pl/

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.