Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-2°C

INFORMACJE

 
 

Zespół interdyscyplinarny to powołana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta grupa przedstawicieli pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a także kuratorów sądowych, prokuratorów oraz innych przedstawicieli, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do zadań zespołu należy diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie art. 9a ust. 1, 2 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1249) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizując zadania gminy.

PRZEMOC W RODZINIE
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa przemoc, jako: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodzin, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
RODZAJE PRZEMOCY:
PRZEMOC FIZYCZNA (np. popychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, bicie, kopanie, szarpanie, wykręcanie rąk itp.),
PRZEMOC PSYCHICZNA (np. wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, krytykowanie, kontrolowanie, izolowanie, wmawianie choroby psychicznej, ciągłe niepokojenie itp.),
PRZEMOC SEKSUALNA (np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych form współżycia seksualnego, gwałt, demonstrowanie zazdrości, wyśmiewanie ciała, krytyka zachowań seksualnych itp.),
PRZEMOC EKONOMICZNA (np. ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, zaciąganie kredytów wbrew woli współmałżonka itp.),
ZANIEDBANIE (naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej przejawiającej się w formach zaniedbania potrzeb żywieniowych, higienicznych, medycznych – jako stanu wynikającego z braku dbałości czy też opieki, stosowanego najczęściej wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych.).
Gdzie znajdziesz pomoc w sytuacji, gdy doznajesz przemocy w rodzinie?
1. Gminne Centrum Profilaktyki Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Drawsku Pomorskim, ul. Park Chopina 2, dyżury we wtorki od godz.15.15 do 17.15 oraz w środy od godz.16.00 do 18.00, tel. 726 201 683.
2. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 37 62.
3. Róża Kursa – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 94 363 37 62,
4. Pracownicy socjalni, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9, tel. 94 36 344 21, e-mail: opieka_drawsko@post.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
5. Pedagodzy szkolni:
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim, tel. 94 36 323 12,
• Szkoła Podstawowa w Nętnie, tel. 94 36 113 22,
• Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim, tel. 94 36 342 22,
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim, tel. 94 36 325 48.
6. Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim, ul. Obr. Westerplatte 3, Karolina Żych, tel. 94 36 30 536
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim, ul. Józefa Piłsudskiego 20, tel. 94 36 324 86/601 086 442.
8. Ogólnopolskie telefony zaufania działające w temacie przemocy:
– Niebieska Linia – telefon ogólnopolski: 801 120 002
– telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 – 111,
– telefon zaufania dla dorosłych – 116 – 117
9. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Drawsku Pomorskim, ul. Kilińskiego 6,
Poniedziałek - 14.00 - 17.00 oraz czwartek 13.00 - 16.00
tel. 516 840 097.
Dyżur całodobowy, siedem dni w tygodniu pod nr. tel. 532 460 213, adres e-mail - drawsko.pokrzywdzeni@caritas.pl

Przydatne linki:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

http://www.niebieskalinia.pl/

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!