Dnia 21 czerwca 2021r. (tj. w poniedziałek) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim będzie
czynny do godziny 14.00.

Kierownik MGOPS informuje, że 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, przedłożone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 1 lipca 2021r. realizacją programu „Dobry Start” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że od dnia 01.05.2021r. udzielanie telefoniczne informacji i wyjaśnień w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w godzinach 7°° - 13°° od poniedziałku do piątku.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego można pobrać w przedsionku siedziby MGOPS przy ul. Starogrodzkiej 9 w Drawsku Pomorskim lub ze strony internetowej MGOPS - http://mgopsdrawsko.pl/. Wypełnione wnioski można wrzucić do skrzynki pocztowej w przedsionku siedziby MGOPS.